बिद्धयार्थीहरुलाई पार्ट टाइम काम चाहिएमा Japan Job Seekers

जापानमा अध्ययनरत बिद्धयार्थीका लागि पार्ट टाइम रोजगार सम्बन्धि वेबसाइट

यस वेबसाइट, जापानमा अध्ययनरत बिद्धयार्थीका लागि पार्ट टाइम रोजगार सम्बन्धि वेबसाइट हो| जापानी भाषामा कमजोर व्यक्ति, अथवा कहाँ काम गर्दा राम्रो हुन्छ थाहा नभएको व्यक्ति, उच्च पारिश्रमिकको काम खोजिरहेका व्यक्ति आदि बिभिन्न अवस्था अनुसार मेल खाने रोजगारी Japan Job Seekers ले खोजिदिने छ|

बिषयसूची

2015.06.12
掲載料無料!成功報酬モデルのアルバイト採用支援サービスならJapan Job Seekers
2015.06.04
<留学生アルバイト情報>サイト運用開始しました。
2015.04.06
留学生アルバイト情報テスト運用開始しました。

नयाँ रोजगारीका जानकारी

求人番号150605-004東京都 コンビニエンスストア

PICK UP

求人番号150605-003東京都 コンビニエンスストア

PICK UP

求人番号150605-002東京都 コンビニエンスストア

PICK UP

求人番号150605-001東京都 コンビニエンスストア

PICK UP

求人番号150507-002 東京都 居酒屋

PICK UP

किवर्ड अनुसार खोजि